Galiojančio teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimas

Šiose srityse informacija skelbiama remiantis Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo 14.1, 14,2, 14.3, 14.4, 17 punktais.

X