Komisijos ir darbo grupės

Tarnybinių pranešimų, skundų ir konfliktų nagrinėjimo komisija

Komisijos pirmininkas – Ingrida Želionienė, direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui.

Nariai: Zita Narkevičienė, sveikatos priežiūros padalinio vadovė

Sonata Varnelienė, soc. darbuotoja;

Jurgita Sadeckienė, soc. darbuotoja;

Laimutė Kiaulevičienė, dietistė.

 

Medžiagų, atsargų bei paslaugų išlaidoms nurašymo komisija

Komisijos pirmininkas –Jurgita Sadeckienė, soc. darbuotoja.

Nariai:- Ingrida Želionienė, direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui;

Vilius Mikelionis, elektrikas;

Vilija Damanskienė, soc. darbuotojų padėjėja;

Daiva Varnienė, kineziterapeutė.

 

Gyvenamųjų patalpų tikrinimo komisija

Komisijos pirmininkas – Ingrida Želionienė, direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui.

Nariai:- Zita Narkevičienė, sveikatos priežiūros padalinio vadovė;

Jūratė Žaliaduonienė, soc. darbuotojų padėjėja;

Zita Balčiuvienė, soc. darbuotojų padėjėja.

 

Gyventojų taryba

Komisijos pirmininkas – Kostas Januševičius.

Sekretorė –Eglė Jančiauskienė, soc. darbuotoja;

Nariai:- Gražina Elsterienė;

Žygimantas Bieliauskas;

Angele Barysienė;

Rolandas Kaleinikas;

Povilas Petkevičius;

Povilas Petkevičius.

 

Darbo taryba

Pirmininkas -  Daiva Varnienė, kineziterapeutė.

Nariai: Ramunė Andrulionienė, soc. darbuotojų padėjėja;

Aldona Balevičienė, slaugytojų padėjėja;

Daiva Kočiūnienė, soc. darbuotoja;

Jurgita Sadeckienė, soc. darbuotoja.

 

Viešųjų pirkimų komisija

Pirmininkas – Irma Kunsevičienė, viešųjų pirkimų specialistė.

Nariai: Asta Žalnerauskienė, sekretorė;

Ingrida Želionienė, direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui.

Zita Narkevičienė, sveikatos priežiūros padalinio vadovė;

Jurgita Česnienė, buhalterė;

Laimutė Kiaulevičienė, dietistė.

&nbps;
X