Naujienos

nuotrauka
Susitikimas su Kalėdų Seneliu

Lėkė dienos, savaitės, mėnesiai ir štai sulaukėme gražiausios metų šventės – šv. Kalėdų. O kokios Kalėdos be Kalėdų senelio! Taigi gruodžio 29 d. popietę visi gyventojai nekantriai laukė susitikimo su Kalėdų Seneliu. Prieš atvykstant Seneliui sveikinimo žodžius švenčių proga tarė globos namų direktorius Zigmas Kukučionis ir direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Ingrida Želionienė. Po sveikinimų gyventojai dairėsi per langus atvykstančio Kalėdų Senelio, kuris netrukus ir pasirodė. Gyventojai su dideliu džiaugsmu pasitiko svečią, kiekvienas stengėsi padeklamuoti eilėraštuką, pašokti ar palinkėti palinkėjimą ir už tai gauti dovanėlę. Išdalinus dovanėles ir išlydėjus Senelį visi dar ilgai linksminosi šokių sukūry.

X