nuotrauka
Prevencinė akcija „Žinojimas saugo“

2022 m. birželio 09 d. mūsų globos namuose buvo vykdyta prevencinė akcija ,,Žinojimas Saugo“, kurios metu globos namų darbuotojai buvo supažindinti su pagrindiniais Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių reikalavimais eksploatuojamiems pastatams, pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis, evakuacijos iš pastatų principais. Pristatyta Lietuvos pasirengimo ekstremalioms situacijoms interneto svetainė lt72.lt, aptarta aktuali informacija apie gresiančius pavojus šalyje, priemonės ir veiksmai kaip minėtų pavojų išvengti ar sušvelninti jų pasekmes bei rekomenduojami apsaugojamieji veiksmai prieš nelaimę ir jai įvykus. Buvo demonstruojamas išvykimo krepšys, diskusijų metu atsakyta į darbuotojams rūpimus klausimus gaisrinės saugos temomis.

Veisiejų socialinės globos namuose darbuotojai ir gyventojai praktiškai išbandė gesinimą pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis - ugnies gesintuvais. Pasibaigus prevencinei akcijai buvo atlikta evakuacijos pratybos Veisiejų socialinės globos namuose imituojant gaisrą, atjungiant elektros energiją, išbandant vidaus gaisrinį vandentiekį.

Prevencinėje akcijoje dalyvavo 78 Veisiejų socialinės globos namų darbuotojai. Evakuacijos metu buvo evakuota 136 socialinės globos namų gyventojai ir 30 darbuotojų.