Parama ir labdara

Parama ir labdara

Veisieju socialinės globos namai turi paramos gavėjo statusą.
Maloniai kviečiame tapti Veisiejų socialinės globos namų rėmėjais, paskiriant iki 1,2% sumokėto gyventojų pajamų mokesčio. Šis paramos teikimo būdas nereikalauja papildomų materialinių išlaidų.

&nbps;
X